Procedury z terminami dla uczniów z bydgoskich gimnazjów

XII Liceum Ogólnokształcące » Procedury z terminami dla uczniów z bydgoskich gimnazjów

 1. Do 22 maja 2016 roku administrator naboru z Twojego gimnazjum wręczy Ci login oraz hasło do Twojego osobistego konta w systemie naboru elektronicznego.
 2. W terminie od 22 maja do 19 czerwca (do godz. 15:00) musisz wykonać następujące czynności: 
  • Logujesz się na swoje konto, uzupełniasz dane oraz zmieniasz hasło dostępu.
  • Z wybranych szkół wybierasz oddziały i tworzysz z nich tzw. "listę preferencji" w hierarchii zstępującej (na samej górze znajduje się oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać, a na samym dole oddział, na którym Ci najmniej zależy). Szkoła, której oddział znalazł się na 1 miejscu Twojej listy preferencji, staje się tzw. "szkołą pierwszego wyboru".
  • Do 19 czerwca - drukujesz wniosek i zanosisz go do szkoły pierwszego wyboru (czyli do tej szkoły, której oddział znalazł się na 1 miejscu Twojej listy preferencji).
  • Do 27 czerwca (do godz. 15:00) - składasz w szkole pierwszego wyboru kserokopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kserokopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • najpóźniej 17 lipca (prawdopodobnie wcześniej) - dowiadujesz się (w swoim gimnazjum lub w szkole 1-szego wyboru, ewentualnie na swoim koncie) do której szkoły i do jakiego oddziału się dostałeś.
  • do 24 lipca, do godz. 15:00 - Potwierdzasz wolę podjęcia nauki w oddziale, do którego się do stałeś, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (jeśli nie dostarczyłeś tych dokumentów wcześniej).
  • 26 lipca do godz. 12:00 - szkoły ponadgimnazjalne publikują listy uczniów przyjętych.
  • Jeśli okaże się, że nie dostałeś się do żadnej szkoły, od 27 lipca rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca - musisz szukać szkoły, w której są jeszcze wolne miejsca i tam aplikować (o wolnych miejscach dowiesz się też ze strony naboru elektronicznego).