Procedury z terminami dla uczniów spoza Bydgoszczy

XII Liceum Ogólnokształcące » Procedury z terminami dla uczniów spoza Bydgoszczy

 • Logo klasy policyjnej
  Logo klasy policyjnej

Uwaga! Jeśli mieszkasz poza Bydgoszczą i Twoje gimnazjum nie jest objęte naborem elektronicznym, a chciałbyś (chciałabyś) złożyć podanie do naszej szkoły, musisz mieć założone konto w systemie naboru elektronicznego! Termin na uzupełnienie danych na koncie oraz wydrukowanie podania z poziomu konta to 17 maja - 18 czerwca 2018. Przyjedź w tym terminie - pomożemy Ci założyć i uzupełnić konto!

Jeśli chcesz założyć i uzupełnić konto samodzielnie, kieruj się następującymi procedurami (w terminie 17 maja - 18 czerwca):

 1. Wejdź na stronę naboru: bydgoszcz.edu.com.pl  i załóż tam konto.
 2. Zapamiętaj (zapisz) identyfikator i hasło.
 3. Uzupełnij dane (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, dane i adresy rodziców itp.).
  ............................................................
  Uwaga! Jeśli zaznaczysz "wielodzietność rodziny kandydata" lub "samotne wychowywanie kandydata w rodzinie", rodzic lub prawny opiekun będzie musiał podpisać stosowne oświadczenie (będzie do pobrania na Twoim koncie). W przypadku innych kryteriów (niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; objęcie kandydata pieczą zastępczą) będziesz musiał dostarczyć do szkoły stosowne zaświadczenie (orzeczenie), potwierdzające to kryterium. 
  ............................................................
 4. Stwórz tzw. "listę preferencji". Klasa, którą wybierzesz jako pierwszą, uznana zostanie za klasę dla Ciebie najważniejszą (do której chciałbyś się dostać najbardziej), a ostatnia potraktowana zostanie jako klasa, którą jesteś najmniej zainteresowany. Jeśli zależy Ci na dostaniu się do Klasy Policyjnej w XII LO, ta klasa musi znajdować się na samej górze Twojej listy preferencji.
 5. Do 18 czerwca (do godz. 15:00) - wydrukuj ze strony naboru wniosek, który po podpisaniu przez Ciebie i jednego z Twoich rodziców dostarcz do szkoły pierwszego wyboru (czyli do tej szkoły, której klasa znajduje się na 1 miejscu Twojej listy preferencji).
 6. Do 22 czerwca (do godz. 15:00) - wprowadź na stronie naboru elektronicznego oceny oraz wyniki egzaminów
 7. Do 26 czerwca (do godz. 12:00) - dostarcz do szkoły 1-szego wyboru oryginał świadectwa oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (możesz złożyć kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem).
 8. 6 lipca od godz. 12:00 - możesz dowiedz się (w szkole 1-szego wyboru, ewentualnie na swoim koncie) do której szkoły i do jakiego oddziału się dostałeś.
 9. do 11 lipca (do godz. 15:00) - potwierdź wolę podjęcia nauki w oddziale, do którego się dostałeś, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (jeśli nie dostarczyłeś tych dokumentów wcześniej).
 10. 13 lipca do godz. 12:00 - szkoły ponadgimnazjalne opublikują listy uczniów przyjętych.
 11. Jeśli okaże się, że nie dostałeś się do żadnej szkoły, od 13 lipca rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca - musisz szukać szkoły, w której są jeszcze wolne miejsca i tam aplikować (o wolnych miejscach dowiesz się też ze strony naboru elektronicznego)