Procedury z terminami

XII Liceum Ogólnokształcące » Procedury z terminami

 1. W terminie od 13 maja do 17 czerwca (do godz. 15:00) musisz wykonać następujące czynności: 
  • Tworzysz konto na stronie: https://bydgoszcz.edu.com.pl.
  • Logujesz się na swoje konto, uzupełniasz dane oraz zmieniasz hasło dostępu.
  • Z wybranych szkół wybierasz oddziały i tworzysz z nich tzw. "listę preferencji" w hierarchii zstępującej (na samej górze znajduje się oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać, a na samym dole oddział, na którym Ci najmniej zależy). Szkoła, której oddział znalazł się na 1 miejscu Twojej listy preferencji, staje się tzw. "szkołą pierwszego wyboru".
  • Uzupełniasz osiągnięcia (wyniki egzaminu, oceny ze świadectwa itp).
  • Do 17 czerwca - drukujesz wniosek i zanosisz go do szkoły pierwszego wyboru (czyli do tej szkoły, której oddział znalazł się na 1 miejscu Twojej listy preferencji).
  • Od 21 czerwca do 25 czerwca (do godz. 15:00) - składasz w szkole pierwszego wyboru oryginał świadectwa oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu óśkoklasisty (lub egzaminu gimnazjalnego).
  • 11 lipca - sprawdzasz, do jakiej dostałeś się szkoły. 
  • najpóźniej 13 lipca (godz. 10:00!!!): potwierdzasz wolę podjęcia nauki w oddziale, do którego się do stałeś, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu (jeśli nie dostarczyłeś tych dokumentów wcześniej).
  • 16 lipca godz. 12:00 - szkoły publikują listy uczniów przyjętych.
  • Jeśli okaże się, że nie dostałeś się do żadnej szkoły, od 16 lipca rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca - musisz szukać szkoły, w której są jeszcze wolne miejsca i tam aplikować (o wolnych miejscach dowiesz się też ze strony naboru elektronicznego).