Klasa Policyjna - informacje

XII Liceum Ogólnokształcące » Klasa Policyjna - informacje

 • XII Liceum Ogólnokształcące to szkoła publiczna, w której piąty rok funkcjonują klasy mundurowe o profilu policyjnym. Realizuje się w nich innowację pedagogiczną: ,,Edukacja, Bezpieczeństwo, Przygoda”.
 • Klasa mundurowa o profilu policyjnym w XII Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy działa  na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy Prokuraturą Okręgową oraz Służbą Maltańską i jest objęta patronatem Komendy Wojewódzkiej Policji (JAKO JEDYNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM)
 • Przygotowujemy  ucznia - absolwenta klasy policyjnej do postępowania rekrutacyjnego do pracy w policji oraz w innych służbach odpowiedzialnych za porządek publiczny, a także firmach i instytucjach z sektora ochrony osób i mienia (wewnętrzne  służby ochrony firm, agencje detektywistyczne).   
 • Nasi absolwenci są przygotowywani do podjęcia nauki na wybranych kierunkach studiów cywilnych takich jak np. Prawo, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Resocjalizacja, Zarządzanie kryzysowe, Ratownictwo medyczne, Wychowanie fizyczne,  Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Poza typowymi zajęciami dydaktycznymi przygotowującymi uczniów do matury, raz w tygodniu odbywają się zajęcia w ramach edukacji policyjnej m.in.: pomoc przedmedyczna, samoobrona, musztra, podstawy prawa karnego i cywilnego, kryminalistyka, elementy psychologii, ruch drogowy.
 • Zajęcia te prowadzą czynni zawodowo policjanci, prokurator, psycholog policyjny i sądowy oraz licencjonowani instruktorzy.
 • Dzięki realizacji naszego programu edukacji policyjnej uczniowie nabywają takich cech jak: zaradność, odwaga, spokój, zdyscyplinowanie,  a także przydatnych w życiu umiejętności m.in. stanowczości i konsekwencji  w działaniu oraz odporności psychicznej na stres.
 • Zajęcia licealne oraz przygotowujące do matury odbywają się od poniedziałku do czwartku i prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli o najwyższym stopniu awansu zawodowego. Piątek jest dniem edukacji policyjnej. Odbywają się zajęcia teoretyczne lub ćwiczenia praktyczne i warsztaty na terenie szkoły. W tym dniu organizowane są także wycieczki i wyjścia klas związane z realizacją innowacji „Edukacja, Bezpieczeństwo, Przygoda”.
 • Przedmioty rozszerzone w klasie policyjnej, przygotowujące do zdania matury na poziomie rozszerzonym:
  - język angielski
  - wiedza o społeczeństwie
  - geografia
 • Po ukończeniu klasy policyjnej i zdaniu matury możesz:
  - Aplikować do postępowania rekrutacyjnego do pracy w policji oraz w innych służbach odpowiedzialnych za porządek publiczny, a także w firmach i instytucjach z sektora ochrony osób i mienia (wewnętrzne  służby ochrony firm, agencje detektywistyczne). Będziesz zarówno teoretycznie,  jak i praktycznie gotowy do zdania testów sprawnościowych                i psychologicznych;
  - Aplikować do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
  - Aplikować do dowolnej uczelni wyższej, na kierunki związane szczególnie z  prawem, bezpieczeństwem wewnętrznym, resocjalizacją, zarządzaniem kryzysowym, ratownictwem medycznym, wychowaniem fizycznym.
 • Przedmioty punktowane przy naborze elektronicznym:
  - język polski
  - matematyka
  - wos lub geografia lub język obcy (będzie brany pod uwagę i punktowany tylko ten z wymienionych przedmiotów, z którego miałeś wyższą ocenę)
  - wychowanie fizyczne
 • Jeśli mieszkasz poza Bydgoszczą, kieruj się [następującymi procedurami].
 • Jeśli mieszkasz poza Bydgoszczą, będziesz mógł znaleźć zakwaterowanie w bursie im. Małgorzaty Szułczyńskiej [szczegóły].
 • Do naszej szkoły można dostać się dwoma dziennymi liniami komunikacji miejskiej: 71 i 77. Autobus linii nr 77 staje tuż przy naszej szkole.
 • W szkole jest stołówka i można wykupić obiady. Cena (pysznego, domowego) obiadu dla uczniów wynosi 3,50 zł.

ZAINTERESOWANYCH  ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN NASZEJ SZKOŁY

OD PONIEDZIAŁKU DO  PIĄTKU  OD 8:00  DO 14:30.

PRZYJDŹ - ZROZUMIESZ DLACZEGO JESTEŚMY WYJĄTKOWI!

 
tel./fax: 52 –37- 22- 170

zs24@edu.bydgoszcz.pl

www.facebook.com/klasapolicyjna/