XII Liceum Ogólnokształcące

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to jedna z ważniejszych decyzji w Twoim życiu. Zrób to ze spokojem i rozważnie.

XII LO to z pewnością szkoła dla Ciebie! To wyjątkowa szkoła i wyjątkowi ludzie!

XII Liceum Ogólnokształcące to szkoła, która łączy w sobie nowoczesność, wysoki poziom nauczania i indywidualne podejście do uczniów. Jesteśmy szkołą o niezwykłym charakterze i niepowtarzalnym klimacie. Atmosfera w niej sprzyja nauce, poznaniu innych ludzi i przede wszystkim siebie samego.

Dbamy o wszechstronny rozwój młodzieży. Wychowujemy ją w duchu tolerancji i poszanowania tradycji. Jesteśmy dumni, że wielu naszych uczniów to wolontariusze, ludzie otwarci na potrzeby innych. Naszą Szkołę tworzą ludzie z pasją.

Kadra XII LO to ludzie wykształceni. Większość pedagogów posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Lubimy pracę z młodzieżą. Uczymy kilku języków obcych: języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.

Nasi uczniowie są stypendystami Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Iza Kornet - uczennica XII LO jest autorką książki pt. ,,Pasja życiem”.

W XII Liceum Ogólnokształcącym oprócz wysokiej jakości nauczania i stwarzania warunków do rozwoju talentów, zapewniamy dobrą i przyjazną atmosferę pracy. Troszczymy się o każdego ucznia kierując się zasadą: „Dobra szkoła nie produkuje geniuszy tylko zdrowe społeczeństwo”.

W trosce o efekty kształcenia, oferujemy bogaty repertuar kółek przedmiotowych przygotowujących do matury. Szkoła rozwija się i tętni życiem. Budynek jest piękny i nowoczesny. Baza Szkoły to kilkanaście sal lekcyjnych dobrze wyposażonych w pomoce naukowe oraz sprzęt audiowizualny (w tym kilka tablic interaktywnych) , nowoczesne pracownie komputerowe, centrum multimedialne ze stałym dostępem do internetu, biblioteką z bogatym księgozbiorem i stanowiskami komputerowymi, gabinetem medycyny szkolnej, dużą i małą salę gimnastyczną, boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, stołówką szkolną, sklepikiem, kawiarenką, radiowęzłem szkolnym i szatnią.

Największą zaletą XII LO są jednak przede wszystkim ludzie, którzy tworzą naszą społeczność szkolną.

Zapraszamy klasy trzecie gimnazjów wraz z wychowawcami codziennie (w dni powszednie) od godz. 9:00 do 15:00. Zobaczysz, jak pracujemy i jak wygląda nasza Szkoła. Jeśli chcesz odwiedzić nas sam lub z rodzicami, także zostaniesz oprowadzony po klasach i szkole (wstąp do Sekretariatu i powiedz, że jesteś zainteresowany zobaczeniem Szkoły). Budynek szkoły jest przystosowany dla uczniów niepełnosprawnych.

12 powodów, dlaczego warto wybrać XII Liceum Ogólnokształcące  w Bydgoszczy:

 1. „Znamy się nie tylko z widzenia”
  Jesteśmy małym kameralnym liceum, bezpieczną szkołą – gdzie nauczyciele mają dobry kontakt z młodzieżą.
 2. „Szkolimy - nie szkodzimy”
  W naszej szkole każdy czuje się bezpieczny. Stwarzamy miłe i przyjazne warunki do pracy. Placówka ma profesjonalny monitoring.  Łatwo do nas dotrzeć 15 minut od Ronda Grunwaldzkiego/Reala.
 3. „Kształcimy - nie zniekształcamy”
  Zapewniamy dobrą i przyjazną atmosferę pracy. Troszczymy się o każdego ucznia kierując się zasadą:
  „ Dobra szkoła nie produkuje geniuszy tylko zdrowe społeczeństwo”.
 4. „Stawiamy na prymusów - nie ma przymusów”
  Jesteśmy szkołą bez presji. Nauka w naszej szkole to spokojna droga nabywania wiedzy, bez zbędnego stresu i nerwów.
 5. ”Kreujemy - nie negujemy”.
  Zaangażowanie nauczycieli i dodatkowe zajęcia uczniów umożliwiają rzetelne przygotowanie do matury. Nasi uczniowie dostają się na wybrane przez siebie kierunki studiów, niektórzy rokrocznie są stypendystami Prezesa Rady Ministrów.
 6. ”Pomagamy poznawać – nie pozdawać”
  Nowoczesny system edukacji stwarza warunki do rozwoju talentów. Wykwalifikowana i życzliwie nastawiona kadra pedagogiczna preferuje indywidualne podejście do ucznia.
 7. „Uczymy łamać głowy - nie załamywać”
  Nauczyciele na cotygodniowych konsultacjach pomagają nadrabiać zaległości, każdy uczeń może liczyć na dodatkową pomoc. W trosce o efekty kształcenia oferujemy  zajęcia pozalekcyjne przygotowujące uczniów klas trzecich do matury.
 8. ”Uczymy  tworzyć– nie odtwarzać”
  Różnorodne zajęcia pozalekcyjne, koła przedmiotowe, umożliwiają rozwój zainteresowań, dają możliwość poszerzenia wiedzy, umiejętności, zaprezentowania swoich osiągnięć w środowisku.
 9. ”Wspieramy i pomagamy”
  Służymy radą i pomocą. Nasi pedagodzy gotowi są zawsze do działania. Wspieramy rodziców mających problemy wychowawcze.
 10. „Estetycznie – nie snobistycznie”
  Budynek naszego liceum jest nowoczesny i estetyczny. Baza szkoły to bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, komputery, projektory multimedialne, tablice interaktywne, bogaty księgozbiór w bibliotece (dodatkowo wyposażonej w centrum multimedialne), duża i mała sala gimnastyczna, boisko ze sztuczną nawierzchnią, dwie pracownie komputerowe, nowoczesna pracownia do nauki języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański), gabinet medycyny szkolnej, pedagog szkolny, sklepik, radiowęzeł i nowoczesna szatnia.
 11. „Przez żołądek do serca”
  Atutem naszego liceum jest możliwość  skorzystania z tanich i smacznych obiadów.
 12. „Pomagamy realizować marzenia”
  Różnorodne zajęcia pozalekcyjne, koła przedmiotowe, umożliwiają rozwój zainteresowań, dają możliwość poszerzenia wiedzy, umiejętności, zaprezentowania swoich osiągnięć w środowisku. W XII LO działa Szkolny Klub Wolontariatu współpracujący z Samorządem Uczniowskim i Szkolnym Klubem Honorowych Dawców Krwi. Włącza się on rokrocznie w akcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

ZAPRASZAMY!
Odwiedź swoją przyszłą szkołę – XII Liceum Ogólnokształcące, poczuj jej klimat i rodzinną atmosferę. Możesz to zrobić zarówno podczas "dni otwartych", jak i w innym terminie. Zawsze będziesz mile widziany!