Projekty w ramach funduszy Unii Europejskiej

Kategoria: Zespół Szkół

Projekty unijne realizowane z funduszy Unii europejskiej
1.    Projekty Unijne w trakcie realizacji:
•    „Ćwiczę, Uczę się, wygrywam”
•    „Aktywny w szkole- twórczy w życiu”
•    „Comenius
•    „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym”
•    „Owoce w szkole
•    „Szklanka mleka
2.    Projekty  unijne zrealizowane w poprzednich latach:
•    „Akademia Przyszłości

Tuesday the 26th. Webmaster: Marcin Garbulski, Administrator: Maciej Kosmala, Marcin Garbulski | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins