Zespół Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego, ul. Puszczykowa 11, 85-446 Bydgoszcz Zespół Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego, ul. Puszczykowa 11, 85-446 Bydgoszcz Zespół Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego, ul. Puszczykowa 11, 85-446 Bydgoszcz Zespół Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego, ul. Puszczykowa 11, 85-446 Bydgoszcz

Sukces naszej gimnazjalistki!!!

Zuzanna Nalewajk – kl. 3B jest finalistką Wojewódzkiego Konkursu z matematyki organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjum. 

Finalistom konkursów organizowanych dla uczniów gimnazjów przysługują następujące uprawnienia:

1) wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie szkolnym;

2) ocena celująca z danego przedmiotu;

3) przyznanie odpowiedniej liczby punktów określonych w przepisach odrębnych w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

 

Wednesday the 20th. Webmaster: Marcin Garbulski, Administrator: Maciej Kosmala, Marcin Garbulski | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins