Terminy i procedury naboru elektronicznego (krok po kroku) do XII Liceum Ogólnokształcącego

 
1.W terminie OD 13 MAJA do 17 czerwca (do godz. 15:00) musisz wykonać następujące czynności:
oTworzysz konto na stronie: https://bydgoszcz.edu.com.pl.
oLogujesz się na swoje konto, uzupełniasz dane oraz zmieniasz hasło dostępu.


oZ wybranych szkół wybierasz oddziały i tworzysz z nich tzw. "listę preferencji"                                           w hierarchii zstępującej (na samej górze znajduje się oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać, a na samym dole oddział, na którym Ci najmniej zależy). Szkoła, której oddział znalazł się na 1 miejscu Twojej listy preferencji, staje się       tzw. "szkołą pierwszego wyboru".
oUzupełniasz osiągnięcia (wyniki egzaminu, oceny ze świadectwa itp).

 


oDo 17 czerwca - drukujesz wniosek i zanosisz go do szkoły pierwszego wyboru (czyli do tej szkoły, której oddział znalazł się na 1 miejscu Twojej listy preferencji).
oOd 21 czerwca do 25 czerwca (do godz. 15:00) - składasz w szkole pierwszego wyboru oryginał świadectwa oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu óśkoklasisty (lub egzaminu gimnazjalnego).
o11 lipca - sprawdzasz, do jakiej dostałeś się szkoły.

 


onajpóźniej 13 lipca (godz. 10:00!!!): potwierdzasz wolę podjęcia nauki w oddziale, do którego się do stałeś, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu (jeśli nie dostarczyłeś tych dokumentów wcześniej).
o16 lipca godz. 12:00 - szkoły publikują listy uczniów przyjętych.
oJeśli okaże się, że nie dostałeś się do żadnej szkoły, od 16 lipca rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca - musisz szukać szkoły, w której są jeszcze wolne miejsca i tam aplikować (o wolnych miejscach dowiesz się też ze strony naboru elektronicznego).

Saturday the 19th. Webmaster: Marcin Garbulski, Administrator: Maciej Kosmala, Marcin Garbulski | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins