PROMOCJA KLAS MUNDUROWYCH O PROFILU POLICYJNYCH XII LO

 Dnia 27 i 28 marca gościliśmy w naszej szkole uczniów klas III gimnazjum oraz klas VIII szkół podstawowych z terenu Bydgoszczy i gmin ościennych. Głównym celem spotkań była promocja klas mundurowych o profilu policyjnym. Nasza oferta skierowana była do uczniów zainteresowanych przyszłą nauką w XII LO.

Imprezę swoją obecnością zaszczycił pierwszy zastępca KMP w Bydgoszczy młodszy inspektor Przemysław Mielczarek, który zachęcał młodzież do kontynuowania nauki w klasach policyjnych. Dyrektor szkoły mgr inż. Leszek Sobieraj przedstawił prezentację multimedialną zawierającą pakiet informacji na temat funkcjonowania klas mundurowych. Swoje wystąpienie mieli również pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Zapoznali oni uczniów z kierunkiem studiów (pedagogika o specjalności: edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne), który idealnie wpisuje się w kontynuację nauki po zdaniu matury i jest ściśle związany z treściami, które poznają uczniowie naszego liceum w ramach edukacji policyjnej. Uczniowie naszej szkoły wraz z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji przygotowali niezwykle dynamiczny program pokazów. Przybyła młodzież mogła zobaczyć scenki z typowych interwencji policyjnych w wykonaniu naszych uczniów, zarówno w roli stróżów prawa jak i osób mających problemy z jego przestrzeganiem. Następnie uczniowie klasy I i II liceum przedstawili swoje umiejętności, które nabyli podczas nauki w naszej szkole. Młodzież zaprezentowała pokaz musztry, ćwiczenia elementów samoobrony, pokonywanie policyjnego toru przeszkód oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W drugiej części Promocji przybyli goście sami mogli spróbować swoich sił w zajęciach, które na co dzień są w programie nauczania edukacji policyjnej: musztra, samoobrona, tor przeszkód, pierwsza pomoc oraz strzelectwo. Dzięki wizycie trenerów sekcji strzeleckiej Zawiszy Bydgoszcz mogli skorzystać z elektronicznej strzelnicy i postrzelać z karabinu laserowego. Imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, która chętnie uczestniczyła w przygotowanych dla nich zajęciach praktycznych. Liczymy, że z niektórymi naszymi gośćmi spotkamy się już we wrześniu, ale już w roli naszych uczniów.

Monday the 15th. Webmaster: Marcin Garbulski, Administrator: Maciej Kosmala, Marcin Garbulski | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins