PODPISALIŚMY UMOWĘ O WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM KAZIMIERZA WIELKIEGO

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nawiązał współpracę z XII Liceum Ogólnokształcącym. Na mocy podpisanej w dniu 12.02. 2019 r. umowy, uczniowie klas policyjnych będą mogli liczyć na wsparcie dydaktyczne wykładowców UKW. Dla uczniów to szansa na zdobycie wiedzy, a dla uniwersytetu okazja na zdobycie nowych studentów.
Umowę podpisali: w imieniu UKW - rektor -prof. dr hab. Jacek Woźny, a w imieniu XII LO – dyrektor szkoły – mgr inż. Leszek Sobieraj.

 

Monday the 19th. Webmaster: Marcin Garbulski, Administrator: Maciej Kosmala, Marcin Garbulski | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins