NOMINACJE UCZNIÓW KLAS POLICYJNYCH

\


Dnia 02.03.2018 r. odbył się  apel dla uczniów  klas   policyjnych.  Dyrektor Szkoły – p. Leszek Sobieraj oraz  podinspektor Tomasz Meyze wręczyli uczniom klas I, II, III  LO awans na młodszego kadeta, kadeta,  starszego kadeta , kadeta  sztabowego. Uczniowie, którzy otrzymali nominacje uzyskali w I semestrze średnią ocen minimum 3,5 i otrzymali co najmniej dobrą ocenę zachowania. Aby otrzymać awans uczniowie musieli wykazać się wysoką frekwencją i odpowiednią kulturą osobistą, a także dodatkowymi osiągnięciami i działalnością na rzecz klasy lub szkoły (np. czynny udział w wolontariacie, praca na rzecz innych uczniów, promocja szkoły). Nominacje na wyższe stopnie awansu są przyznawane uczniom klas policyjnych raz w semestrze.

Saturday the 15th. Webmaster: Marcin Garbulski, Administrator: Maciej Kosmala, Marcin Garbulski | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins