Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/18

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (święta państwowe i kościelne) w roku szkolnym 2017/18:

- 1 listopada 2017 r. Wszystkich Świętych (środa)
- 1 stycznia 2018 r.   Nowy Rok  (poniedziałek)
- 1 maja 2018 r.        Święto Pracy (wtorek)
- 3 maja 2018 r.        Święto Konstytucji 3Maja (czwartek)
- 31 maja 2018r.       Boże Ciało  (czwartek)

Informacja o dodatkowych dniach wolnych (od zajęć dydaktycznych) w Zespole Szkół nr 24 im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. poz.432 z późn. zm.). Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943).

Szkoła Podstawowa nr 40:

- 2 maja 2018 r.                                                                                                                                  
- 4 maja 2018 r.
- 1 czerwca 2018 r.

W powyższych dniach zorganizowane zostaną zajęcia wychowawczo – opiekuńcze. Prosimy rodziców (prawnych opiekunów) o zgłaszanie do wychowawców potrzeby ewentualnej opieki nad dzieckiem w szkole, zawsze na 5 dni przed ustalonym dniem wolnym.

Gimnazjum nr 31:

- 18,19,20 kwietnia 2018 r. (egzamin gimnazjalny)
- 2 maja 2018 r.                                                                                                                                 
- 4 maja 2017 r.                                                                                                                                           
- 1 czerwca 2018 r.

XII Liceum Ogólnokształcące:                                                                                             

- 2 maja 2018 r.
- 4, 7, 8 maja 2018 r. (egzamin maturalny)                                                                                                                                                  
- 1 czerwca 2018 r.

Sunday the 19th. Webmaster: Marcin Garbulski, Administrator: Maciej Kosmala, Marcin Garbulski | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins