Statut i załączniki


STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 24 IM. M. REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY [zobacz]


 1. [ POBIERZ ] Program profilaktyczno - wychowawczy
 2. [ POBIERZ ] Regulamin działalności Rady Pedagogicznej
 3. [ POBIERZ ] Regulamin Rady Rodziców
 4. [ POBIERZ ] Warunki udzielania pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej
 5. [ POBIERZ ] Protokół egzaminu
 6. [ POBIERZ ] Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 7. [ POBIERZ ] Regulamin przebywania uczniów na terenie szkoły
 8. [ POBIERZ ] Raport klasowego zespołu nauczycielskiego
 9. [ POBIERZ ] Procedura zwalniania ucznia z zajęć nieobowiązkowych
 10. [ POBIERZ ] Regulamin skreślania ucznia z listy uczniów
 11. [ POBIERZ ] Procedury postępowania w sytuacjach problemowych
 12. [ POBIERZ ] Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
 13.  
 14. [ POBIERZ ] Regulamin biblioteki (wypożyczalni)
 15. [ POBIERZ ] Regulamin świetlicy
 16. [ POBIERZ ] Regulamin stołówki
 17. [ POBIERZ ] Regulamin wycieczek
 18. [ POBIERZ ] Regulamin imprez sportowych
 19. [ POBIERZ ] Zadania i kompetencje Rzecznika Praw Ucznia
 20. [ POBIERZ ] Regulamin oddziału "0" SP
 21. [ POBIERZ ] Regulamin korzystania z placu zabaw
 22. [ POBIERZ ] Regulamin korzystania z boiska szkolnego
 23.  
 24.  
 25.  
 26. [ POBIERZ ] Regulamin szkolnego koła wolontariatu
 27.  
 28. [ POBIERZ ] Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum
 29. [ POBIERZ ] Regulamin przebywania rodziców i osoób obcych na terenie szkoły

Dodatkowe dokumenty, zatwierdzone przez radę pedagogiczną:

 • Zadania i kompetencje Rzecznika Praw Ucznia [zobacz]
 • Procedura dotycząca sytuacji nagłych zaistniałych na terenie szkoły i poza nią [zobacz]
 • Regulamin korzystania z boiska szkolnego [zobacz]
 • Regulamin korzystania z placu zabaw [zobacz]
Wednesday the 23rd. Webmaster: Marcin Garbulski, Administrator: Maciej Kosmala, Marcin Garbulski | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins