XII LO

"Przyroda" w liceum...

Uczniowie klasy II LO realizują w tym roku szkolnym nowy przedmiot uzupełniający „Przyroda”. W ramach tych zajęć edukacyjnych uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresu biologii, fizyki, chemii i geografii.
Jednym z zagadnień jakie omawiają w ramach tegorocznej „Przyrody” są sposoby zdobywania i interpretowania informacji w różnych dziedzinach nauki.
Aby zrealizować to zagadnienie na geografii, klasa została podzielona na dwie grupy. Część osób przygotowała i  przeprowadziła ankiety wśród uczniów naszej szkoły, na temat ich stosunku do ochrony przyrody i  tzw. ekologicznego stylu życia. Wyniki należało przeliczyć, przeanalizować i zinterpretować, a następnie przedstawić w ciekawy i zrozumiały sposób pozostałym uczniom klasy.


Druga grupa zajęła się tematem: „Wpływ zakładu przemysłu chemicznego na stan środowiska przyrodniczego, w którym się znajduje”.  Zakład przemysłowy, którym się zainteresowaliśmy to UNILEVER  POLSKA, z siedzibą w Bydgoszczy. W tym celu uczniowie odwiedzili siedzibę zakładu przy ulicy Kraszewskiego. Pracownicy  zapoznali uczniów z procesem technologicznym, innowacjami technicznymi i technologicznymi, które mają usprawnić jego działanie i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.  Uczniowie  poznali także historię i stan obecny fabryki, obejrzeli cały zakład zapoznając się z  kolejnymi etapami produkcji. 
Na podstawie informacji zdobytych w czasie wycieczki oraz z innych źródeł, przygotowują odpowiedź na postawione  wcześniej pytanie.

Friday the 16th. Webmaster: Marcin Garbulski, Administrator: Maciej Kosmala, Marcin Garbulski | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins