XII LO

Projekt "Aktywny w szkole- twórczy w życiu"

      Nasze gimnazjum oraz liceum przystąpiło do największego i najdroższego w historii bydgoskiej  edukacji projektu« AKTYWNY W SZKOLE – TWÓRCZY W ŻYCIU » finansowanego przez Unię Europejską oraz miasto Bydgoszcz.
 Od stycznia 2014r. do maja 2015r. uczniowie  będą uczestniczyć w pozalekcyjnych , bezpłatnych zajęciach:

  •     rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i ICT
  •  wyrównawczych, specjalistycznych wzmacniających potencjał rozwojowy uczniów
  •   przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego/maturalnego
  •   ścieżek edukacyjnych z zakresu :
  • o     edukacji ekologicznej
  • o     przedsiębiorczości
  • o     świadomości i ekspresji kulturalnej
  • o     tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego
  •     doradztwa edukacyjno-zawodowego
  •     stażach u pracodawców (uczniowie liceum ).

    W ramach projektu szkoła otrzyma środki na zakup m.in. tablic interaktywnych, notebooków, aparatów fotograficznych, kamery, filmów edukacyjnych oraz programów komputerowych. 

Friday the 19th. Webmaster: Marcin Garbulski, Administrator: Maciej Kosmala, Marcin Garbulski | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins