Studniówka 2014

    23 stycznia w sali bankietowej restauracji ,,Telimena” odbył się tradycyjny bal studniówkowy. Ten niezwykły wieczór  zaczął się od powitania wszystkich gości i wystąpienia Dyrekcji szkoły. Po przemówieniu, młodzież zaprosiła wszystkich do obejrzenia tradycyjnego poloneza. Symbolicznym sygnałem do jego rozpoczęcia był fragment  "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza, zaczynający się znaną formułą: "Poloneza czas zacząć!".  Po tych słowach klasa IIIA z powagą i gracją ruszyła na parkiet. Widać było zaangażowanie i trud, jakie młodzież włożyła w przygotowanie skomplikowanych układów. W tej pracy pomagali jej nauczyciele: p.Marta Kowalczyk-Wojtkowiak i p.Mirosław Jarosz.
     Po nagrodzonych brawami występach tancerzy, uczniowie podziękowali Radzie Pedagogicznej oraz Dyrekcji za

Czytaj więcej...

"Przyroda" w liceum...

Uczniowie klasy II LO realizują w tym roku szkolnym nowy przedmiot uzupełniający „Przyroda”. W ramach tych zajęć edukacyjnych uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresu biologii, fizyki, chemii i geografii.
Jednym z zagadnień jakie omawiają w ramach tegorocznej „Przyrody” są sposoby zdobywania i interpretowania informacji w różnych dziedzinach nauki.
Aby zrealizować to zagadnienie na geografii, klasa została podzielona na dwie grupy. Część osób przygotowała i  przeprowadziła ankiety wśród uczniów naszej szkoły, na temat ich stosunku do ochrony przyrody i  tzw. ekologicznego stylu życia. Wyniki należało przeliczyć, przeanalizować i zinterpretować, a następnie przedstawić w ciekawy i zrozumiały sposób pozostałym uczniom klasy.

Czytaj więcej...

Oddajemy krew- ratujemy życie!

Dnia  5 grudnia ,  pełnoletnia  młodzież naszego liceum weźmie udział  w akcji – „ I Ty możesz zostać Św. Mikołajem „ polegającej na honorowym oddaniu krwi .Jest to najszlachetniejszy dar jaki może dać  człowiek  ratując życie drugiemu.
W imieniu tych , którym  bezinteresownie ratują życie - serdecznie  z całego serca – Dziękujemy !!!

Projekt "Aktywny w szkole- twórczy w życiu"

      Nasze gimnazjum oraz liceum przystąpiło do największego i najdroższego w historii bydgoskiej  edukacji projektu« AKTYWNY W SZKOLE – TWÓRCZY W ŻYCIU » finansowanego przez Unię Europejską oraz miasto Bydgoszcz.
 Od stycznia 2014r. do maja 2015r. uczniowie  będą uczestniczyć w pozalekcyjnych , bezpłatnych zajęciach:

  •     rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i ICT
  •  wyrównawczych, specjalistycznych wzmacniających potencjał rozwojowy uczniów
  •   przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego/maturalnego
  •   ścieżek edukacyjnych z zakresu :
  • o     edukacji ekologicznej
  • o     przedsiębiorczości
  • o     świadomości i ekspresji kulturalnej
  • o     tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego
  •     doradztwa edukacyjno-zawodowego
  •     stażach u pracodawców (uczniowie liceum ).

    W ramach projektu szkoła otrzyma środki na zakup m.in. tablic interaktywnych, notebooków, aparatów fotograficznych, kamery, filmów edukacyjnych oraz programów komputerowych. 

Wednesday the 22nd. Webmaster: Marcin Garbulski, Administrator: Maciej Kosmala, Marcin Garbulski | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins